Kaikki kirjoittajan Anni-Maria Taka artikkelit

Tieteellisen kirjoittamisen taide

Akateemisen tutkimuksen tekeminen on monella tapaa kuin akryyliväreillä maalaaminen. Heti alkuun on kuitenkin todettava, ettei minulla ole kokemusta taiteilijan arjesta, sillä olen perehtynyt maalaamiseen ainoastaan harrastusmielessä vapaa-ajalla. Näin ollen kuvaukseni maalaamisesta ei perustu faktatietoon taiteilijan arjesta, vaan pikemminkin omiin kokemuksiini maalaamisen parissa. Tässä kirjoituksessa kutsun väitöskirjaa ja maalausta kollektiivisesti teokseksi.

Teos, oli se sitten väitöskirja tai maalaus, saa alkunsa ideasta. Seuraavaksi teoksen tekijä suunnittelee, miten ja milloin aikoo ideansa toteuttaa. Hän valitsee tarkoituksenmukaisen metodin ja työkalut. Hän perehtyy aiheeseen perusteellisesti ja aloittaa itse teoksen työstämisen pala palalta. Matkan varrella saattaa tulla muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan, sillä ajatusten virta on saattanut synnyttää vielä kiinnostavampia tutkimuskysymyksiä ja vivahteikkaampia akryylivärien sekoituksia. Tällöin tutkija saattaa muokata tutkimussuunnitelmaansa ja väitöskirjansa tekstiä. Taiteilija saattaa puolestaan maalata uuden kerroksen vanhan maalin päälle.

Teoksen työstäminen on monivaiheinen prosessi, joka edellyttää oma-aloitteisuutta, kärsivällisyyttä ja päämäärätietoisuutta. Tutkimuksen ja taiteen tekemisessä on toisinaan myötätuulta ja toisinaan vastatuulta, mikä on täysin luonnollista. Joinakin päivinä kirjoittaminen sujuu vauhdikkaasti. On myös päiviä, jolloin ei meinaa saada tekstiä paperille. Tällöin saattaa olla hedelmällisempää tehdä jotain muuta, esimerkiksi syventyä tutkimuksen kannalta relevanttiin kirjallisuuteen tai edistää tohtoriopintoja. On hyvä asettaa välitavoitteita, jotta työskentely etenee suunnitellussa aikataulussa. Tällöin työskentelyn eteminen kohti valmista lopputulosta on myös konkreettisempaa.

Koska niin tutkijan kuin taiteilijankin työ on etupäässä itsenäistä työskentelyä, se saattaa välillä olla jokseenkin yksinäistä. On kuitenkin tärkeää, että kokee olevansa osa yhteisöä, johon kuuluu muita samassa tilanteessa olevia tutkijoita tai taiteilijoita. Onneksi tähän pystyy myös itse vaikuttamaan olemalla aktiivisesti yhteydessä yliopiston toisiin väitöskirjatutkijoihin sekä osallistumalla seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin. Väitöskirjatutkijan arjen kohokohtia ovat mielestäni kansainväliset konferenssit, joissa tapaa samalla alalla työskenteleviä tutkijoita – olin tällaisessa konferenssissa viimeksi viime viikolla. Parhaimmillaan mielenkiintoiset esitykset ja keskustelut tuovat lisää inspiraatiota ja motivaatiota tutkijan arkeen.

Palkitsevinta maalaamisessa ja tutkimuksen tekemisessä on varmasti se hetki, kun teos on lopulta valmis. Tästä huolimatta on myös tärkeää iloita pienemmistä onnistumisista ja arjen kohokohdista matkan varrella.

Kuva: Kuvan on ottanut kirjoittaja itse

Advertisement